Beogradska konferencija pravnika

BEKOP

BEOGRADSKA KONFERENCIJA PRAVNIKA

od 12. do 14. maja

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

 

TANTUM POSSUMUS QUANTUM SCIMUS

Studentski projekat „Beogradska konferencija pravnika” (u daljem tekstu BEKOP) će biti realizovan u Domu Narodne skupštine Republike Srbije u periodu od 12. do 14. maja, 2017. godine.

Ovo je već druga godina kako okupljamo eminentne predavače, paneliste, mlade pravnike i studente prava u diskusiji o mnogim aktuelnim, korisnim i interesantnim temama, a sve u cilju doprinosa edukacije budućih stručnjaka i upoznavanju sa praktičnim radom u mnogim pravnim oblastima koje pokrivamo.

Učesnici BEKOP-a su mladi diplomirani pravnici i studenti prava, prvenstveno sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu ali i drugih fakulteta iz oblasti pravnih nauka, članovi Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta i drugih organizacija, kao i predavači i panelisti iz oblasti sudstva, advokature, tužilaštva, notarske i izvršilačke profesije, arbitraže, medijacije, pravni stručnjaci iz oblasti privrede, uprave, osiguranja, bankarstva i revizorskih kuća.

Ovogodišnji BEKOP nosi naziv ”Tantum possumus, quantum scimus – Koliko znamo, toliko možemo”, jer želimo da ukažemo mladima na sve mogućnosti koje su im na raspolaganju nakon završenog fakulteta kako bismo ih podstakli i pomogli im u realizaciji njihovih ideja i ciljeva. Ovde smo da našim kolegama prikažemo široku paletu pravničkih zanimanja a nakon same konferencije u narednim mesecima organizujemo panel diskusije, predavanja i okrugle stolove za svaku profesiju ponaosob. Studenti koji prisustvuju seminarima i učestvuju u predavanjima i panel diskusijama, dobijaju i sertifikat o učešću na BEKOP-u i na taj način su u prilici za kasnije bolje pozicioniranje na tržištu rada.
U okviru stručnih oblasti kojima se bavimo, zainteresovanim studentima i mladim pravnicima smo omogućili i da na licu mesta apliciraju za neke od ponuđenih praksi ili da volontiraju kod naših partnera. Budući pravnici, koji se retko susreću sa praksom tokom studija, nisu dovoljno upoznati sa mogućnostima koje imaju nakon završenog fakulteta. Zato je ovaj projekat tu da im pomogne pri donošenju odluke u kom smeru žele da se njihova karijera razvija.

Kroz predavanja i međusobnu komunikaciju sa svojim starijim kolegama, mladi imaju priliku da se bolje upoznaju sa ulogom svake profesije pojedinačno u širokoj pravničkoj branši, i vide kako zapravo taj poziv izgleda i funkcioniše u praksi, te da li je to ono čime zapravo žele da se bave u svom životu i u tom pravcu razvijaju svoju karijeru.
Nemali broj naših kolega se odlučuje za određena pravnička zanimanja sa velikim entuzijazmom,a zapravo ne poznajući stvarne izazove koji ih očekuju na tom putu. Studenti prava u velikoj meri nisu svesni ni prednosti ni mana, ni prava ni obaveza određene struke. Razlog za to je što su studije opšteg karaktera, a što ne predstavlja problem sam po sebi. Problem je zapravo nemogućnost da se definiše profesionalni put tokom studiranja i da se studenti fokusiraju na pravna znanja od presudne važnosti za njihovu potencijalnu profesiju. Studenti prava najveći period svog studiranja provode u amfiteatrima i čitaonicama izučavajući obimnu i detaljnu pravnu materiju i pokušavajući da memorišu brojne institute, podele, definicije i izuzetke. Svesni toga, smatramo da će svako teorijsko znanje najbolje biti prihvaćeno i upamćeno, ako se bude paralelno vezivalo sa onim praktičnim delom.

Takođe, naša ideja koju već dve godine uspesno realizujemo jeste da svoje kolege bliže upoznamo sa institucijama u kojima će sutra potražiti svoje zaposlenje. Naš cilj je da buduće pravnike upoznamo sa ulogom, značajem i radom državnih, gradskih i nezavisnih institucija u kojima će zasnovati svoj radni odnos. Smatramo da je neophodno da steknu jasniju sliku o tome kako izgleda delatnost svakog pravničkog zanimanja za koje će se potencijalno odlučiti.

PANELISTI

Đorđe Sibinović

Đorđe Sibinović, Javni beležnik

Simina 15,

Beograd,

Stari grad,

T: 011/404-7741

Ksenija Ogrizović

Ksenija Ogrizović, sudija Višeg suda

Ksenija Ogrizović je rodjena 10.11.1963.godine u Pančevu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Kao redovan student, diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 17.03.1989.godine. Pravosudni ispit položila pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita u Novom Sadu 22.04.1994.godine. Od strane Pravosudnog centra izdati su joj Sertifikati o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Radno iskustvo:
1989-1990.godine sudijski pripravnik volonter u Opštinskom sudu u Pančevu
1990-1992.godine sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Pančevu
1992.godine stručni saradnik u Opštinskom sudu u Pančevu
1993-1996.godine šef Službe pravnih i opštih poslova Vojvodjanske banke ad Novi Sad
1996-2002.godine sudija Opštinskog suda u Pančevu
2002-2009.godine sudija Okružnog suda u Pančevu
od 2010.godine sudija Višeg suda u Pančevu

Miodrag-Djukanovic1

Miodrag Djukanovic, predsednik Javnobeležnicke komore Srbije

 

ALEKSANDRA-TREŠNJEV1

Aleksandra Trešnjev, predsednica Komore izvršitelja Srbije

Obrazovanje

2001.godine diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9.06

2004.godine položila pravosudni ispit sa odlikom.

2008.godine upisala doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer krivičnopravna naučna oblast

2011.godine položila ispit za medijatore i upisana u spisak medijatora Srbije

2012.godine položila ispit za izvršitelja

Radno iskustvo:

2002-2004 pripravnik u Drugom opštinskom sudu u Beogradu

2004-2005 stručni saradnik u Drugom opštinskom sudu u Beogradu

2005-2007 sekretar Drugog opštinskog suda u Beogradu

2007-2010 advokat

2010-2012 zamenik načelnika Uprave Gradske opštine Palilula

2012-     imenovana za izvršitelja za područje Prvog osnovnog i Privrednog suda u Beogradu, upisana u Imenik izvršitelja Republike Srbije

 

Objavljeni naučni radovi:

Bilten Okružnog suda u Beogradu, broj 59 – Krivično delo iz člana 106 Krivičnog zakonika Republike Srbije

Mesečni sudsko informativni časopis Sudska praksa, broj 11-12/2006 – Pravo na izuzeće u krivičnom postupku

Stanje kriminaliteta u Srbiji – pravna sredstva reagovanja III deo, 2009. god., izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – Zaštita krivičnog postupka sa aspekta krivičnog materijalnog i  procesnog prava

 

Stručni seminari i obuke:

Human Rights School for Lawyers in Transition Contries of South East Europe, Beograd, 2005. god.

Kursevi za Medijaciju (mirno rešavanje sporova) u organizaciji Canadian Institute for Conflict  Resolution, (kursevi tpn 1 i tpn 3), Beograd 2006. god.

International Standards and Cooperation in the Fight Aigainst Corruption, Crna Gora, 2008. godine.

Savo Dedajić

Savo Dedajić, izvršni odbor Javnobeleznicke komore Srbije

Školovanje:

Pravni fakultet u Kragujevcu, pravosudni ispit, javnobeležnički ispit, sertifikat za službenika za javne nabavke.

Iskustvo:

Pomoćnik vojnodisciplinskog tužioca od 2004. do 2006. godine
Zastupnik u Vojnom pravobranilaštvu od 2006. do 2010. godine,
Načelnik odeljenja za zastupanje u nepokretnostima, Vojno pravobranilaštvo od 2010 od 2014. godine
Javni beležnik sedešte Stara Pazova od 2014. godine
Član izvršnog odbora javnobeležničke komore od 2015. godine

Rođen u Kotoru 19.11.1976. godine, živi u Novoj Pazovi. Oženjen otac troje dece.

Marko Čadež

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije

Marko Čadež, rođen 1977. godine u Beogradu, predsednik je Privredne komore Srbije. Vrhunski je stručnjak za medije, komunikacije i srpsko-nemačke odnose. Dao je nemerljiv doprinos razvoju NVO i medijskog sektora u Srbiji. Školovao se u Nemačkoj i diplomirao na Akademiji za marketinške komunikacije u Frankfurtu (na Majni) 2001. godine. Studirao je i na Međunarodnom institutu za žurnalistiku (IIJ) u Sofiji, Akademiji Deutsche Welle i Centru za televizijsku obuku u Sofiji, Mreži za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope (SEENPM) i Danskoj školi za žurnalistiku.

Zvonko Obradović

Zvonko Obradović, direktor Agencije za privredne registre

Zvonko Obradović, diplomirani pravnik, direktor Agencije za privredne registre od 2007. godine. Dva puta izabran na javnom konkursu. Za izuzetan doprinos unapredjenju poslovnog ambijenta, dobitnik je nagrade Reformator godine 2009. godine koju dodeljuje NALED (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj). Specijalno priznanje NALED za 2017.godinu s obzirom na napredak Srbije na DOING BUSINESS listi Svetske Banke u domenu e-gradjevinskih dozvola od 116 pozicija i registracije kompanija od 18 pozicija na listi 195 država.

2007/2008. imenovani Predsednik ECRF (Evropskog foruma privrednih registara) koji okuplja 34 zemlje/jurisdikcije u Evropi.

Od 2014. izabran dva puta na dvogodišnji mandat člana Steering Committee ECRF koji čine: Švedska, Britanija, Luksemburg, Italija i Srbija.

U višegodišnjem periodu rukovodilac i učesnik više radnih grupa za izradu brojnih zakonskih akata iz domena privrednog prava i angažovan na više medjunarodnih projekata povezivanja privrednih registara u regionu i Evropi.

Aktuelni projekat: Rukovodilac Projekta uspostavljanja Regionalnog portala privrednih registara Zapadnog Balkana uz podršku EBRD (Evropske banke za obnovu i razvoj).

Branislav Petrović

Branislav Petrović, javni izvršitelj

2016. godine predložen od strane Narodne Skupštine Republike Srbije za sudiju Ustavnog suda
u periodu 2006-2008. član radne grupe pri PK Beograd za izradu Zakona o posebnim uslovima za obavljanje poslova u posredovanju pri prometu i zakupu nepokretnosti;

OBRAZOVANjE

Diplomirani pravnik, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu aprila 1989. godine.
Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu, vojni rok služio 1983/1984.g.

RADNO ISKUSTVO

od 2013. radi kao javni izvršitelj;
2013. godine predsednik UO JP Jugoimport SDPR;
u periodu 2009-2013. advokat; rad u građanskim postupcima, pre svega u oblasti imovinskog, obligacionog, naslednog i privrednog prava;
u periodu od 2006-2009. Magnat Petrović doo, osnivač i direktor, izvršena promena pravne forme iz preduzetničke forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, rad na pravnim poslovima u širem smislu vezanim za poslove prometa nepokretnosti;

SPOSOBNOSTI
Engleski jezik – viši nivo, Španski jezik – niži nivo

Datum i mesto rođenja: 7. jun 1964. godine u Beogradu.

BRAČNO – PORODIČNO STANjE

Oženjen, otac dvoje dece.

Sead Spahović

Sead Spahović, advokat 

Dr Jovan Ćirić

Dr Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda

Jovan Ćirić je rođen 1960. godine u Beogradu, gde je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Od 1985. godine radi u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, gde je bio angažovan na nekoliko istraživačkih projekata, a 1990. je magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom: „Krivično delo nesavesnog lečenja bolesnika“. Doktorirao je 2000. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Vanpravni uticaji na kaznenu politiku sudova“. Iste godine prelazi da radi u Institut za uporedno pravo. Godine 2007. postao je direktor tog instituta, a 2009. je izabran u najviše naučno zvanje – naučni savetnik. Institut za uporedno pravo, na čijem čelu se on tada nalazio, odlikovan je 2016. godine „Sretenjskim odlikovanjem“ od strane Predsednika Republike Srbije.

Do sada je objavio sedam knjiga – monografija i skoro 200 naučnih radova – članaka. Bio je član Etičkog komiteta Kliničkog centra Srbije, urednik časopisa „Strani pravni život“. Godine 2009. bio je član Komisije za izmene i dopune Krivičnog zakonika Srbije. U nekoliko navrata je bio član Komisija za odbranu magistarskih i doktorskih teza na Pravnom fakultetu u Beogradu. Bio je i član Komisije za sticanje naučnih zvanja pri Ministarstvu nauke od 2014. do 2016. godine, a 2013. godine Srpsko udruženje za krivično-pravnu teoriju i praksu dodelilo mu je godišnju nagradu za ostvarenja u toj godini. Na Pravnom fakultetu Univerziteta „UNION“ drži konsultacije na poslediplomskim studijama.

Za sudiju Ustavnog suda izabran je u decembru 2016. godine.

 

Blažo Nedić

Blažo Nedić, Predsednik nacionalnog udruženja medijatora Srbije

Blažo Nedić, advokat, medijator, trener, konsultant, sudski tumač za engleski jezik, sa više od 24 godine radnog iskustva, radio u advokaturi u Srbiji i Velikoj Britaniji, sa iskustvom u razvoju i primeni preko 40 međunarodnih projekata u oblasti reforme pravnog sistema, razvoja demokratije i ljudskih prava, i  primeni i razvoju alternativnog rešavanja sukoba i medijacije u Srbiji i regionu.

Blažo Nedić je autor više treninga, priručnika, edukativnih filmova i tekstova iz oblasti reforme pravnog sistema i medijacije. Govori engleski, služi se francuskim, medijaciju sprovodi na srpskom i engleskom jeziku. Predsednik je Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS), kao i medijator licenciran od strane JAMS International.

Blažo Nedić je regionalni medijator Svetske Banke (Office of Mediation Services) za Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Bugarsku, Makedoniju i Albaniju.

Nedić je trener, akreditovan od strane Ministarstva pravde RS za sprovođenje osnovne i specijalizovanih obuka za medijatore u okviru organizacija ADR Partners i Partneri za demokratske promene Srbija.

Član je radne grupe Ministarstva pravde za izradu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova (2012-2014) i radne grupe za izradu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (2011-2015).

Član je pravnog tima Ian Macdonald QC u predmetu UK House of Lords Regina v. SSHD (ex parte Abdi & Gave) 1 WLR 298 HL.

Stipendista je Fellow JAMS Fondacije za doprinos i posvećenost razvoju alternativnog rešavanja sporova i medijacije (2012).

 

Alternativno rešavanje sukoba i medijacija

 • Medijator licenciran od strane JAMS International
 • Regionalni medijator Svetske banke (Office of Mediation Services) za Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Bugarsku, Makedoniju i Albaniju (2011).
 • Medijator na listi Privredne komore Srbije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Srbija (2012).
 • Medijator akreditovan od strane ADR Grupe (UK), sertifikovan od strane Law Society of England and Wales i American Bar Association (ABA) Dispute Resolution Section (2006).
 • Specijalizovan u oblasti imovinskopravne, privredne, radnopravne, i medijacije u slučajevima diskriminacije.
 • Posebno specijalizovan za projekte uspostavljanja i razvoja internih sistema medijacije.
 • Stipendista JAMS Fondacije, Weinstein International Mediation Fellowship (2012).
 • Gostujući predavač na Pravnoj klinici za medijaciju na Pravnom fakultetu u Beogradu.
 • Trener, akreditovan za sprovođenje osnovne i specijalizovanih obuka za medijatore
 • Predavač i trener u oblasti pregovaranja, upravljanja konfliktima, fasilitacije i treninga za trenere.

 

Značajniji projekti u oblasti reforme pravnog sistema i medijacije

 • Podrška razvoju profesionalnih udruženja sudija i tužilaca u Srbiji (USAID-ABA) 2001-2008.
 • Podrška uspostavljanju Pravosudnog centra (Pravosudne akademije) u Srbiji (USAID-ABA) 2001-2003.
 • Podrška uspostavljanju “Pravnih klinika” na fakultetima u Srbiji (USAID-ABA) 2001-2003.
 • Zakonodavna analiza, “Položaj sudstva u ustavima 24 evropske zemlje” (USAID-ABA) 2005.
 • Podrška razvoju medijacije u sudovima u Srbiji (USAID – ABA) 2005-2006.
 • Podrška primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (FOD, USAID – IREX, EU) 2010-2012.
 • Podrška odeljenju za medijaciju pri Okružnom sudu u Kraljevu (CIDA CS-JRP) 2009.
 • Podizanje kapaciteta privrednih subjekata za primenu medijacije (Swiss FDFM, WB IFC) 2011.
 • Podizanje kapaciteta za primenu medijacije u slučajevima diskriminacije (EU) 2011-2012.
 • Podizanje kapaciteta advokature za zastupanje u krivičnim postupcima (INL – ABA) 2012.
 • Podrška primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava (EBRD) 2013.

 

Radno iskustvo

 • Izvršni direktnor i medijator, ADR Partners d.o.o. Beograd (2015 – )
 • Programski direktor, Partneri za demokratske promene Srbija, radi na projektima jačanja vladavine prava, medijacije i alternativnog rešavanja sporova, razvoja demokratije i zaštite ljudskih prava (2008 – 2015.)
 • Pravni savetnik, Zamenik šefa kancelarije American Bar Association (ABA ROLI) u Beogradu (2001-2008.)
 • Advokat, privatna advokatska praksa u Srbiji, (1996-2001.)
 • Advokatski asistent (Assistant Solicitor), Param & Co. Solicitors, London, Velika Britanija (1993-1996.)

 

Obrazovanje

 • Sertifikat iz naprednog pregovaranja, Harvard Law School Negotiation Institute 2014.
 • Položio Pravosudni ispit u Beogradu 1996.
 • Završio postdiplomske studije iz oblasti međunarodnog privrednog prava u Londonu 1995.
 • Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1991.

 

Članstvo u profesionalnim udruženjima, ostale aktivnosti

 • Predsednik Nacionalnog udruženje medijatora Srbije.
 • Advokat, član Advokatske komore Srbije od 1996.
 • Stalni sudski prevodilac za engleski jezik, pri Višem sudu u Beogradu od 2003.
 • Član Američkog udruženja pravnika (ABA) od 2002.
 • Član Upravnog odbora Turnaround Management Association (TMA) Serbia.
 • Član Europen Mediation Network Initiative (EMNI).
 • Član South-East European Mediation Forum (SEEMF).

Kancelarije ADR Partners d.o.o:

Svetozara Markovića 9/I

11000 Beograd

Tel:   +381 11 3231 551, 3231 552

Fax:  +381 11 3231 553

Poslovni centar “Usće”

Bul. Mihaila Pupina 6, 19. sprat

11070 Novi Beograd

Mob: +381 63 286 025

Mob: +381 63 100 8000Tel: +381 11 440 4300

E-mail: blazo.nedic@adrpartners.rs

Web sajt: www.adrpartners.rs

 

PROGRAM

Za ova tri dana planirana su predavanja, panel diskusije, okrugli stolovi, upoznavanje učesnika sa predavačima i mini sajam.

Svečano otvaranje

17:00 - 17:30

Koktel

17:30 - 18:00

Predavanje “Sudstvo u Srbiji”

Jovan Ćirić
Sudija Ustavnog suda

Ksenija Ogrizović
Sudija višeg suda u Pančevu

18:00 - 19:00

Pauza

19:00 - 19:10

Predavanje ”Tužilaštvo u Srbiji”

Ana Borović
Zamenik u Javnom tužilaštvu

Jasmina Paunović
Viši javni tužilac

19:10 - 20:10

Pauza

20:10 - 20:20

Panel ”Izvršitelji u Srbiji”

Aleksandra Trešnjev, Predsednik Komore izvršitelja

Branislav Petrović, Izvršitelj

20:20 - 21:20

Panel o državnoj upravi

Predstavnici Ministarstva za lokalnu upravu i samoupravu

11:50 - 12:50

Pauza

12:50 - 13:00

Pravnici u privredi

Miroslav Miletić
Potpredsednik Privredne komore Srbije

13:00 - 14:00

Pauza za ručak i mini sajam

14:00 - 16:00

Pravnici u privredi

Zvonko Obradović
Direktor Agencije za privredne registre

16:00 - 17:00

Pauza

17:00 - 17:10

Pravnici u finansijskom sektoru

Vladimir Todorić
Narodna banka Srbije

Zdenka Radičević
Menađer Odeljenja pravnih poslova
Societe Generale Banka

Nevena Aranđelović
Mlađi pravni savetnik
Societe Generale Banka

17:10 - 18:10

Pauza

18:10 - 18:20

Panel o javnim beležnicima

Đorđe Sibinović

Savo Dedajić

18:20 - 19:20

Pauza

19:20 - 19:30

Predavanje “Pravno-informativni sistemi”

19:30 - 20:30

Panel o advokaturi

Momčilo Bulatović

Sead Spahović

11:50 – 12:50

Pauza

12:50 - 13:00

Panel o advokaturi

Dalibor Strnad

Jugoslav Tintor

13:00 - 14:00

Pauza za ručak i mini sajam

14:00 - 16:00

Panel o advokaturi

Predstavnici kancelarije JPM

16:00 - 17:00

Pauza

17:00 - 17:10

Panel o medijaciji u rešavanju spora

Nina Nicović

Blažo Nedić
Predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije

17:10 - 18:10

Ceremonija zatvaranja i podela sertifikata

18:10 - 19:00

200

učesnika

20

sati sadržaja

22

predavača

ŠTA OČEKIVATI?

Nova iskustva

Tokom tri dana održavanja BEKOP­a prisustvovaćete sadržajnim panelima i imati priliku da popričate sa najvećim stručnjacima o stvarima koje vas najviše zanimaju.

Nova poznanstva

Tokom BEKOP­a iskoristite i šansu da se upoznate sa drugim učesnicima kao i panelistima. Iskustva govore da su ovakva prijateljstva veoma značajna, posebno jer se upoznajete sa ljudima koji imaju slična interesovanja.

Osveženje

BEKOP će vam obezbediti osveženje i koktele u toku trajanja konferencije.

Ekskluzivna lokacija

Dom Narodne skupštine Republike Srbije, je jedno neverovatno značajno i simbolično mesto kojem retki imaju pristup a koje svakako vredi doživeti.

Naša misija je spajanje apstraktnog teorijskog znanja i realnog iskustva iz prakse, kako bi se razvili mladi stručnjaci koji će se uskoro pridružiti poslovnom svetu.

Mi želimo da uspostavimo sistem međugeneracijske komunikacije kako bi se unapredilo znanje studenata i mladim pravnicima približila buduća zanimanja.

Lokacija

ADRESA

Narodna skupština Republike Srbije,

Trg Nikole Pašića 13,

Beograd,

Srbija

 

 

 

Email

KONTAKT

info@bekop.rs

organizatori:

Šćepan Praščević +381 63 731 4000

Nikola Ilić +381 60 15 05 205

Nikola Maksimović +381 62 426 463

 

 

back to top