Day: 29 June 2019

Rezultati projekta ”Unapređenje pravosuđa u Srbiji kroz poboljšanje položaja sudijskih pomoćnika i racionalizaciju administrativnih procedura”

Poštovane kolege i koleginice, Imamo izuzetno zadovoljstvo da vas obavestimo o uspešnoj realizaciji projekta ”Unapređenje pravosuđa u Srbiji” finansiranog od strane USAID Projekat vladavine prava. Projekat je započet kako bi pomogao poboljšanju položaja sudijskih pomoćnika u sudovima sa predlogom detaljnog i održivog puta razvoja karijere koji će im omogućiti da preuzmu veću odgovornost u radu,…

Read Article →
Konferencija o unapređenju položaja sudijskih pomoćnika

Poštovane kolege i koleginice, Beogradska konferencija pravnika je 19. juna na konferenciji koja je održana u hotelu ”Moskva” predstavila rezultate projekta ”Unapređenje pravosuđa u Srbiji kroz poboljšanje položaja sudijskih pomoćnika i racionalizaciju administrativnih procedura” finansiranog od strane USAID Projekat vladavine prava. Beogradsku konferenciju pravnika je na konferenciji predstavljala dr Vanja Bajović, menadzer projekta, koja je…

Read Article →
Uspešno realizovana simulacija suđenja

Poštovane kolege i koleginice, Imamo veliko zadovoljstvo da vas obavestimo o uspešno realizovanoj simulaciji suđenja u krivičnom postupku pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu. Zahvaljujemo se na saradnji i podršci Višeg suda i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i pokrovitelju simulacije Advokatskoj komori Beograda. Takođe se zahvaljujemo svim učesnicima koji su za svoj…

Read Article →
back to top