Beogradska konferencija pravnika

 

 

PROJEKAT PRAVNICI U SUDNICI

 

SIMULACIJA SUĐENJA U KRIVIČNOM POSTUPKU

 

 

Zbog prirode pravne nauke i njenog odnosa sa pravnom delatnosti, većina studenata ostaje uskraćena za doživljaj prakse sve dok ne završi fakultet i ne krene da traži posao. Ova činjenica predstavlja veliki problem za studente ali i za poslodavce. Veliki problemi sa kojima se studenti takođe susreću su pre svega nedostatak prakse i iskustva zbog činjenice da pravno obrazovanje obiluje materijom koja je marginalna na planu pojave u praksi, kao i činjenicom da na fakultetu ne postoji nijedan konkretan predmet vezan za određene pravne profesije kao što je na primer advokatura, sudstvo ili tužilaštvo.Ovo dovodi do nepripremljenosti mladih pripravnika kada je reč o praktičnim efektima instituta i propisa značajnih za pojedine pravno regulisane oblasti. Svesni toga, cilj projekta „Simulacija suđenja“ je da poveže poznavanje teorije sa njenim praktičnim delom, kako bi ono bilo što funkcionalnije upotrebljeno, budući da zapravo najveći broj diplomiranih pravnika se aktivno bavi praksom po završetku studija. Podaci Republičkog zavoda za statistiku iz 2012. godine prikazuju da je broj nezaposlenih pravnika u Srbiji iznosi 13.381  diplomiranih pravnika, dok se svake godine novih 1500 brucoša upiše samo na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

„Tokom celog perioda studiranja studenti retko kad imaju priliku da vide sudnicu i ”živo suđenje”, pa je upravo simulacija suđenja u pravoj sudnici jedan od načina da im se da afinitet da izguraju fakultet do kraja“, istakla je Maja Atanasković, član Upravnog odbora Advokatske kompre Beograda.

Tim odbrane je pripremila i predvodila gđa. Nataša Jovičić. Tužioce je pripremila zamenica Javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva, gđa. Jasmina Paunović. Većem je predsedavala adv. Maja Atansković, član Upravnpg odbora Advokatske komore Beograda.

Simulacija suđenja je održana 27. juna 2018. gpdine u Višem sudu u Beogradu –Posebno odeljenje (Specijalni sud) u sudnici broj 2 ‘’Đovani Falkone’’ i njoj je prisustvovalo 53 učesnika od kojih je njih 15 direktno učestvovalo kao odbrana, veće, tužilaštvo, svedoci, veštaci i okrivljeni.

back to top