BEOGRADSKA KONFERENCIJA PRAVNIKA 2016

Projekat BEKOP je započet trodnevnom konferencijom u Narodnoj skupštini Republike Srbije 2016. godine i danas je jedini studentski projekat koji se već tradicionalno održava u domu Narodne skupštine. Ideja 2016. godine je bila da studentima prava i mladim pravnicima približimo sfere kojima se mogu baviti nakon završetka Pravnog fakulteta što smo u dobroj meri uspeli.

Već nakon završetka BEKOP 2016 postavilo se pitanje na koji način unaprediti projekat koji je započet. Nakon razgovora sa učesnicima i eminentnim stručnjacima pravne profesije odlučili smo da BEKOP postane celogodišnji projekat sa jednim ciljem, unapređenjem i približavanjem znanja o pravnoj profesiji. Odlučili smo da nakon konferencije ne prestanemo sa delovanjem već da ga upravo tada proširimo i povećamo. Do kraja 2017. godine planirane su dvonedeljne aktivnosti, predavanja, okrugli stolovi, panel diskusije, tribine kao i druge stručne konferencije manjeg obima.

Beogradska konferencija pravnika se organizuje imajući u vidu da zbog prirode pravne nauke i njenog odnosa sa pravnom delatnosti većina mladih pravnika ostaje uskraćena za doživljaj prakse sve dok ne završi fakultet i ne krene da traži posao. Ova činjenica predstavlja veliki problem za studente i mlade pravnike ali i za poslodavce. Veliki problemi sa kojima se studenti i madi pravnici takođe susreću su pre svega nedostatak prakse i iskustva ali i nedovoljno informacija koje bi im pomogle u odabiru budućeg zanimanja, na koji način bi se najkvalitetnije došlo do njega, koji su pozitivni i negativni aspekti bavljenja određenom oblasti prava i kako na najefikasniji način otkloniti ove nedostatke.

20160415 174646

U okviru stručnih oblasti kojima se bavimo zainteresovanim studentima i mladim pravnicima smo omogućili da se prvi put, van fakulteta, upoznaju sa profesijama kojima će se uskoro baviti.

20160415 175410

Kvalitet ove konferencije je prepoznatljiv ne samo po stručnosti predavača koji na nju dolaze već i po tome što se trudimo da svojim učesnicima pružimo najbolje moguće uslove za sticanje znanja obezbedivši im ekskluzivnu lokaciju, koktel i ručkove tokom trajanja konferencije i mini sajam gde se direktno mogu prijaviti na neke od praksi.

BEKOP 2016 – PANEL O JAVNOM BELEŽNIŠTVU – MIODRAG ĐUKANOVIĆ I GORAN ANDRIĆ

BEKOP 2016 – PANEL O IZVRŠITELJSTVU – ALEKSANDRA TREŠNJEV

BEKOP 2016 – Panel o ARBITRAŽI – MAJA STANIVUKOVIĆ

BEKOP 2016 – PANEL O ADVOKATURI – BORIVOJE BOROVIĆ I GORAN PETRONIJEVIĆ

BEKOP 2016 – PANEL O ADVOKATURI – MARKO KASTRATOVIĆ I MOMČILO BULATOVIĆ

BEKOP 2016 – Panel o tužilaštvu – Svetlana Nenadić

BEKOP 2016 – PANEL O SUDSTVU – LJUBICA MILUTINOVIĆ

BEKOP 2016 – PANEL O SUDSTVU – JOVAN KORDIĆ

BEKOP 2016 – Panel o MEDIJACIJI – BLAŽO NEDIĆ

BEKOP 2016 – PANEL O STEČAJNIM UPRAVNICIMA – DEJAN JOKIĆ I ZVONKO BIORAC

BEKOP 2016 – PANEL O ADVOKATURI – NENAD CVJETIĆANIN I ŽELJKO SIMIĆ

BEKOP 2016 – Panel o ADVOKATURI – NIKOLA POZNANOVIĆ I ANDREJA PETROVIĆ