BEOGRADSKA KOFERENCIJA PRAVNIKA 2016

Projekat BEKOP je započet trodnevnom konferencijom u Narodnoj skupštini Republike Srbije 2016. godine i danas je jedini studentski projekat koji se već tradicionalno održava u domu Narodne skupštine. Ideja 2016. godine je bila da studentima prava i mladim pravnicima približimo sfere kojima se mogu baviti nakon završetka Pravnog fakulteta što smo u dobroj meri uspeli.

Već nakon završetka BEKOP 2016 postavilo se pitanje na koji način unaprediti projekat koji je započet. Nakon razgovora sa učesnicima i eminentnim stručnjacima pravne profesije odlučili smo da BEKOP postane celogodišnji projekat sa jednim ciljem, unapređenjem i približavanjem znanja o pravnoj profesiji. Odlučili smo da nakon konferencije ne prestanemo sa delovanjem već da ga upravo tada proširimo i povećamo. Do kraja 2017. godine planirane su dvonedeljne aktivnosti, predavanja, okrugli stolovi, panel diskusije, tribine kao i druge stručne konferencije manjeg obima.

Beogradska konferencija pravnika se organizuje imajući u vidu da zbog prirode pravne nauke i njenog odnosa sa pravnom delatnosti većina mladih pravnika ostaje uskraćena za doživljaj prakse sve dok ne završi fakultet i ne krene da traži posao. Ova činjenica predstavlja veliki problem za studente i mlade pravnike ali i za poslodavce. Veliki problemi sa kojima se studenti i madi pravnici takođe susreću su pre svega nedostatak prakse i iskustva ali i nedovoljno informacija koje bi im pomogle u odabiru budućeg zanimanja, na koji način bi se najkvalitetnije došlo do njega, koji su pozitivni i negativni aspekti bavljenja određenom oblasti prava i kako na najefikasniji način otkloniti ove nedostatke.

20160415_174646

U okviru stručnih oblasti kojima se bavimo zainteresovanim studentima i mladim pravnicima smo omogućili da se prvi put, van fakulteta, upoznaju sa profesijama kojima će se uskoro baviti.

© BEKOP 2016 / ph: A. Petrović

Kvalitet ove konferencije je prepoznatljiv ne samo po stručnosti predavača koji na nju dolaze već i po tome što se trudimo da svojim učesnicima pružimo najbolje moguće uslove za sticanje znanja obezbedivši im ekskluzivnu lokaciju, koktel i ručkove tokom trajanja konferencije i mini sajam gde se direktno mogu prijaviti na neke od praksi.

PREDAVANJA NA BEOGRADSKOJ KONFERENCIJI PRAVNIKA 2016

BEKOP2016 – Panel o advokaturi – Borivoje Borović i Goran Petronijević

BEKOP2016 – Panel o advokaturi – Marko Kastratović i Momčilo Bulatović

BEKOP2016 – Panel o advokaturi – Nenad Cvjetićanin i Željko Simić

BEKOP2016 – Panel o advokaturi – Nikola Poznanović i Andreja Petrović JPM

BEKOP2016 – Predavanje o arbitraži – Maja Stanivuković

BEKOP2016 – Predavanje o stečajnim upravnicima – Dejan Jokić i Zvonko Biorac

BEKOP2016 – Predavanje predsednice Komore izvršitelja Srbije Aleksandre Trešnjev

BEKOP2016 – Predavanje predsednika NUMS a Blaze Nedića

BEKOP2016 – Predavanje predsednika Privrednog suda Jovana Kordića

BEKOP2016 – Predavanje sudije Vrhovnog kasacionog suda Ljubice Milutinović

BEKOP2016 – Panel o Javnim beležnicima – Miodrag Đukanović i Goran Andrić

BEKOP2016 – Predavanje zamenika Javnog tužioca Svetlane Nenadić

back to top