BEKOP 2016

BEOGRADSKA KOFERENCIJA PRAVNIKA 2016

Projekat BEKOP je započet trodnevnom konferencijom u Narodnoj skupštini Republike Srbije 2016. godine i danas je jedini studentski projekat koji se već tradicionalno održava u domu Narodne skupštine. Ideja 2016. godine je bila da studentima prava i mladim pravnicima približimo sfere kojima se mogu baviti nakon završetka Pravnog fakulteta što smo u dobroj meri uspeli.

Već nakon završetka BEKOP 2016 postavilo se pitanje na koji način unaprediti projekat koji je započet. Nakon razgovora sa učesnicima i eminentnim stručnjacima pravne profesije odlučili smo da BEKOP postane celogodišnji projekat sa jednim ciljem, unapređenjem i približavanjem znanja o pravnoj profesiji. Odlučili smo da nakon konferencije ne prestanemo sa delovanjem već da ga upravo tada proširimo i povećamo. Do kraja 2017. godine planirane su dvonedeljne aktivnosti, predavanja, okrugli stolovi, panel diskusije, tribine kao i druge stručne konferencije manjeg obima.

Beogradska konferencija pravnika se organizuje imajući u vidu da zbog prirode pravne nauke i njenog odnosa sa pravnom delatnosti većina mladih pravnika ostaje uskraćena za doživljaj prakse sve dok ne završi fakultet i ne krene da traži posao. Ova činjenica predstavlja veliki problem za studente i mlade pravnike ali i za poslodavce. Veliki problemi sa kojima se studenti i madi pravnici takođe susreću su pre svega nedostatak prakse i iskustva ali i nedovoljno informacija koje bi im pomogle u odabiru budućeg zanimanja, na koji način bi se najkvalitetnije došlo do njega, koji su pozitivni i negativni aspekti bavljenja određenom oblasti prava i kako na najefikasniji način otkloniti ove nedostatke.

U okviru stručnih oblasti kojima se bavimo zainteresovanim studentima i mladim pravnicima smo omogućili da se prvi put, van fakulteta, upoznaju sa profesijama kojima će se uskoro baviti.

Kvalitet ove konferencije je prepoznatljiv ne samo po stručnosti predavača koji na nju dolaze već i po tome što se trudimo da svojim učesnicima pružimo najbolje moguće uslove za sticanje znanja obezbedivši im ekskluzivnu lokaciju, koktel i ručkove tokom trajanja konferencije i mini sajam gde se direktno mogu prijaviti na neke od praksi.

BEKOP2016 – Panel o advokaturi – Borivoje Borović i Goran Petronijević

BEKOP2016 – Panel o advokaturi – Marko Kastratović i Momčilo Bulatović

BEKOP2016 – Panel o advokaturi – Nenad Cvjetićanin i Željko Simić

BEKOP2016 – Panel o advokaturi – Nikola Poznanović i Andreja Petrović JPM

BEKOP2016 – Predavanje o arbitraži – Maja Stanivuković

BEKOP2016 – Predavanje o stečajnim upravnicima – Dejan Jokić i Zvonko Biorac

BEKOP2016 – Predavanje predsednice Komore izvršitelja Srbije Aleksandre Trešnjev

BEKOP2016 – Predavanje predsednika NUMS a Blaze Nedića

BEKOP2016 – Predavanje predsednika Privrednog suda Jovana Kordića

BEKOP2016 – Predavanje sudije Vrhovnog kasacionog suda Ljubice Milutinović

BEKOP2016 – Panel o Javnim beležnicima – Miodrag Đukanović i Goran Andrić

BEKOP2016 – Predavanje zamenika Javnog tužioca Svetlane Nenadić

back to top