BEOGRADSKA KONFERENCIJA PRAVNIKA I ARBITRAŽA

Arbitraža je način rešavanja sporova koji predstavlja alternativu suđenju, a ponekad se i naziva „privatnim suđenjem“. Ugovara se između stranaka u sporovima koji proističu iz unutrašnjih i međunarodnih poslovnih odnosa, sporta, radnih odnosa i stranih ulaganja. Ponekad je ugovaraju i države za rešavanje međusobnih sporova.

Na osnovu arbitražnog sporazuma konstituiše se telo nezavisno od stranaka — arbitražni sud koje dobija zadatak da u što kraćem roku reši spor primenom prava.

Arbitražni sud čine arbitri koje su na tu funkciju izabrale stranke ili neka institucija kojoj su stranke poverile organizaciju arbitraže. Oni moraju biti potpuno nezavisni od stranaka i nepristrasni u radu i odlučivanju.

Beogradska konferencija pravnika je u saradnji sa Stalnom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije  organizovala panel o arbitraži na kojem su govorili eminentni stručnjaci Ivana Jakovljević, Sekretar Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije, dr Jovan Nikčević, arbitar u NKP Law Office i Nina Janković advokat sa uzom specijalnošću u međunarodnoj arbitraži. 

Tokom Beogradske konferencije pravnika za arbitražu je uvek sačuvan jedan panel kao izuzetno perspektivnoj grani prava a van nje se trudimo da svake godine o njoj napravimo po jedno predavanje ili panel.