BEKOP IUSTITIA

Sadržaj portala ne mora nužno odražavati stavove Beogradske konferencije pravnika.

Prijava za pisanje na portalu

BLOG

ANALIZE

IZDVOJENI RADOVI

Ljudska prava – slučaj dr Lens

Ljudska prava – slučaj dr Lens

Postoji više dokumenata o zaštiti garantovanih ljudskih prava, ali svakako najpoznatija je Deklaracija o ljudskim pravima doneta 1948. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Primer poštovanja garantovanih prava koji će dugo pamtiti evropsko, ali I srpsko sudstvo svakako je slučaj dr Lensa.

pretplatite se

Želite li da vas obaveštavamo o novim tekstovima?

Budite prvi koje ćemo obavestiti o novim tekstovima na portalu BEKOP IUSTITIA.