BEOGRADSKA KONFERENCIJA PRAVNIKA 2017
BEKOP 2017 je počeo trodnevnom konferencijom u domu Narodne skupštine 12. maja i svojim učesnicima, 150 studenata i mladih pravnika iz cele Srbije, predstavio rad u različitim pravnim profesijama kao što su sudstvo, javnobeležništvo, medijacija, privreda, advokatura i druge.

To smo uradili putem predavanja pravnih stručnjaka kao što su Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda, Aleksandra Trešnjev, predsednik Komore izvršitelja Srbije, Jugoslav Tintor, predsednik Advokatske komore Beograda, Blažo Nedić, predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, Momčilo BulatovićMiroslav Miletić, potpredsednik PKS, Zvonko Obradović, direktor APR-a i mnogih drugih kao i održavanjem mini sajma praksi putem kojeg smo prikupili preko 50 biografija učesnika kao i predstavili 30 plaćenih praksi u republičkom i gradskom pravobranilaštvu, letnje prakse u Narodnoj banci Srbije, prakse Javnobeležničke komore, Nacionalne službe za zapošljavanje i druge.

BEKOP se trudi da kao organizacija bude posrednik između teoretskog znanja stečenog tokom studija i pravne struke pružajući našim učesnicima uvid u praksu i upoznajući ih sa principima, funkcijama i tradicijama naše profesije.

Putem razgovora sa predstavnicima kancelarija, Grada Beograda, predavačima na konferenciji i rezultata ankete učesnika došli smo do važnih zaključaka za razvoj pravne struke u Srbiji.

Neki od najvažnijih zaključaka su sledeći:

DSC 7482
Studenti prava i mladi pravnici ne poseduju potrebna praktična znanja, veštine i kompetencije koje zahteva tržište rada.

Putem učestvovanja i aktivnog rada na unapređenju funkcionalnog, sveobuhvatnog, kvalitetnog i održivog sistema karijernog vođenja i savetovanja mladih ovaj projekat je već načinio prve korake u rešavanju ovog problema za buduće lidere profesije.

DSC 7536
Studenti prava i mladi pravnici su nedovoljno angažovani u vannastavnim aktivnostima preko kojih mogu da steknu znanje o profesiji kojom žele da se bave.

Radom na proširenju projekta na način na koji će obuhvatiti što veći broj studenata, zadržavajući dosadašnji kvalitet, želimo da prevaziđemo ovaj problem, mladima omogućimo uvid u realne potrebe privatnog sektora kao i na načine na koji njihov rad i zalaganje u javnom sektoru može doprineti poboljšanju naše zajednice i njih samih.

BEKOP 2017 – PANEL O ADVOKATURI – JUGOSLAV TINTOR I DALIBOR STRNAD

BEKOP 2017 – PANEL O ADVOKATURI – MOMČILO BULATOVIĆ

BEKOP 2017 – JAVNOM BELEŽNIŠTVU – SAVO DEDAJIĆ I ĐORĐE SIBINOVIĆ

BEKOP 2017 – PANEL O IZVRŠITELJIMA – ALEKSANDRA TREŠNJEV I BANE PETROVIĆ

BEKOP 2017 – PANEL O PRAVOSUĐU – JOVAN ĆIRIĆ I KSENIJA OGRIZOVIĆ

BEKOP 2017 – Panel o PRAVNICIMA U DRŽAVNOJ UPRAVI – SOFIJA MILENKOVIĆ I VESNA IVIĆ

BEKOP 2017 – PANEL O TUŽILAŠTVU – JASMINA PAUNOVIĆ I ANA BOROVIĆ

BEKOP 2017 – PANEL O MEDIJACIJI – BLAŽO NEDIĆ I NINA NICOVIĆ

BEKOP 2017 – Panel o PRAVNICIMA U PRIVREDNOM SEKTORU

BEKOP 2017 – PANEL O ADVOKATURI – BOJANA JAVORIĆ – JPM

BEKOP 2017 – PANEL O PRAVNICIMA U PRIVREDI – MIROSLAV MILETIĆ

BEKOP 2017 – Panel o AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE – ZVONKO OBRADOVIĆ