BEOGRADSKA KOFERENCIJA PRAVNIKA 2017

BEKOP 2017 je počeo trodnevnom konferencijom u domu Narodne skupštine 12. maja i svojim učesnicima, 150 studenata i mladih pravnika iz cele Srbije, predstavio rad u različitim pravnim profesijama kao što su sudstvo, javnobeležništvo, medijacija, privreda, advokatura i druge.

To smo uradili putem predavanja pravnih stručnjaka kao što su Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda, Aleksandra Trešnjev, predsednik Komore izvršitelja Srbije, Jugoslav Tintor, predsednik Advokatske komore Beograda, Blažo Nedić, predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, Momčilo BulatovićMiroslav Miletić, potpredsednik PKS, Zvonko Obradović, direktor APR-a i mnogih drugih kao i održavanjem mini sajma praksi putem kojeg smo prikupili preko 50 biografija učesnika kao i predstavili 30 plaćenih praksi u republičkom i gradskom pravobranilaštvu, letnje prakse u Narodnoj banci Srbije, prakse Javnobeležničke komore, Nacionalne službe za zapošljavanje i druge.

BEKOP se trudi da kao organizacija bude posrednik između teoretskog znanja stečenog tokom studija i pravne struke pružajući našim učesnicima uvid u praksu i upoznajući ih sa principima, funkcijama i tradicijama naše profesije.

Putem razgovora sa predstavnicima kancelarija, Grada Beograda, predavačima na konferenciji i rezultata ankete učesnika došli smo do važnih zaključaka za razvoj pravne struke u Srbiji.

Neki od najvažnijih zaključaka su sledeći:

© BEKOP 2016 / ph: A. Petrović
  • Studenti prava i mladi pravnici ne poseduju potrebna praktična znanja, veštine i kompetencije koje zahteva tržište rada.

Putem učestvovanja i aktivnog rada na unapređenju funkcionalnog, sveobuhvatnog, kvalitetnog i održivog sistema karijernog vođenja i savetovanja mladih ovaj projekat je već načinio prve korake u rešavanju ovog problema za buduće lidere profesije.

20160415_162155-1
  • Studenti prava i mladi pravnici su nedovoljno angažovani u vannastavnim aktivnostima preko kojih mogu da steknu znanje o profesiji kojom žele da se bave.

Radom na proširenju projekta na način na koji će obuhvatiti što veći broj studenata, zadržavajući dosadašnji kvalitet, želimo da prevaziđemo ovaj problem, mladima omogućimo uvid u realne potrebe privatnog sektora kao i na načine na koji njihov rad i zalaganje u javnom sektoru može doprineti poboljšanju naše zajednice i njih samih.

PREDAVANJA NA BEOGRADSKOJ KONFERENCIJI PRAVNIKA 2017

BEKOP 2017 – Panel o Agenciji za privredne registre – Zvonko Obradović

BEKOP 2017 – Panel o tužilaštvu – Jasmina Paunović i Ana Borović

EKOP 2017 – Panel o drzavnoj upravi

BEKOP 2017 – Panel o pravosudju – Jovan Ćirić i Ksenija Ogrizović

BEKOP 2017 – Panel o pravnicima u privredi – Miroslav Miletić

BEKOP 2017 – Panel o pravnicima u finansijskom sektoru

BEKOP 2017 – Panel o medijaciji – Blažo Nedic i Nina Nicović

BEKOP 2017 – Panel o javnim beleznicima – Savo Dedajić i Đorđe Sibinović

BEKOP 2017 – Panel o advokaturi – Jugoslav Tintor i Dalibor Strnad

BEKOP 2017 – Prezentacija Pravno-informacioni sistem – Službeni glasnik

BEKOP 2017 – Panel o izvrsiteljima – Aleksandra Trešnjev i Branislav Petrović

BEKOP 2017 – Panel o advokaturi – Momcilo Bulatovic

back to top