BEOGRADSKA KONFERENCIJA PRAVNIKA 2018
Ideja programa BEKOP koju već tri godine sprovodimo u delo jeste da učesnike, mlade pravnike i studente prava, bliže upoznamo sa profesijama u kojima će sutra potražiti svoje zaposlenje. S tim u vezi, neophodno je da mladi steknu predstavu o tome kako izgleda delatnost svakog pravničkog zanimanja za koji će se potencijalno odlučiti i da se upoznaju sa svim preduslovima za bavljenje određenom profesijom.

Akademsko obrazovanje vezano za pravo je primarno teorijsko i prožeto materijom koja je u svom velikom delu ili isključivo istorijskog i metodološkog karaktera ili marginalna na planu pojave u praksi. Navedeno dovodi do nepripremljenosti mladih pripravnika kada je reč o praktičnim efektima instituta i propisa značajnih za pojedine pravno regulisane oblasti. Svesni toga, težnja programa BEKOP 2018 je da paralelno veže teorijsko znanje sa njegovim praktičnim delom kako bi ono bilo što funkcionalnije upotrebljeno. Podatci Republičkog zavoda za statistiku iz 2012. godine prikazuju da je broj nezaposlenih pravnika u Srbiji 5056 dok se svake godine novih 1500 brucoša upiše samo na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Ovaj disparitet nastaje zato što se studenti i mladi pravnici tokom studija retko susreću sa praksom i nedovoljno su upoznati sa svim mogućnostima koje im se pružaju sa diplomom Pravnog fakulteta, ali i sa pojedinačnim profesijama koje mogu odabrati.

U cilju pomoći u rešavanju pomenutog problema želimo da podignemo svest naših učesnika o širokom spektru mogučnosti koje pravo pruža i da ih najbolje pripremimo na zahteve svake pojedinačne profesije kao i da im prikažemo alternativne profesije koje postaju sve značajnije u našem društvu.

Vodeći se ”Strategijom razvoja MSP i preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine” koju donosi Vlada Republike Srbije projekat BEKOP 2018 će se najviše fokusirati na dimenziju 1 – meru 3: Razvoj sistema neformalnog obrazovanja za unapređenje znanja i veština, prvog principa ove strategije: Stvaranje okruženja u kojem preduzetnici mogu da se razvijaju, a preduzetništvo može da se nagrađuje kao i na stub ovog principa: Razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva.
DSC 7442
Putem neformalnog obrazovanja, uz pomoć naših partnera, radimo na razvijanju platforme, kroz koju će prema našim istraživanjima u naredne četiri godine proći najmanje 1/3 diplomiranih studenata prava. Posvećeni smo karijeri naših učesnika, zbog kojih BEKOP postoji i napreduje, i u tom smislu sve naše aktivnosti moraju da doprinosu profesionalnom razvoju učesnika.
DSC 0246
Imamo godišnji plan i program koji je kreiran uz savetovanje sa našim partnerima, a ustanovljen prema potrebama studenata i mladih pravnika. Takođe smo ponosni i na činjenicu da za dve godine trajanja BEKOP-a, aktivno održavamo saradnju sa partnerima, čiji broj se iz godine u godinu uvećava.

BEKOP 2018 – PANEL O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI – NENAD VUJIĆ

BEKOP 2018 – PANEL O MINISTARSTVU PRAVDE – MIRKO ČIKIRIZ

BEKOP 2018 – Panel o advokaturi – JUGOSLAV TINTOR i Željko Simić

BEKOP 2018 – PANEL O PRAVOBRANILAŠTVU – LILJANA BLAGOJEVIĆ I OLIVERA STANIMIROVIĆ

BEKOP 2018 – PANEL O TUŽILAŠTVU – ANA BOROVIĆ I BRANKICA MARIĆ

BEKOP 2018 – Panel o JAVNOM BELEŽNIŠTVU – SINIŠA SORO

BEKOP 2018 – PANEL O SUDSTVU – NATALIJA PEJIĆ KORDIĆ I LJILJANA MATIĆ

BEKOP 2018 – PANEL O PRAVNICIMA U PRIVREDI – MIROSLAV MILETIĆ

BEKOP 2018 – Panel o ETICI U PRAVU – TOMISLAV ŠUNJKA