ZAŠTO SE BAVIMO MEDIJACIJOM?

Medijacija je postupak mirnog vansudskog rešavanja spornog odnosa u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja uz pomoć jednog ili više posrednika (medijatora) koji, kao treće neutralno i nepristrasno lice, pomaže u pregovorima čiji je cilj postizanje zajedničkog prihvatljivog sporazuma o rešavanju sukoba ili spora. U odnosu na sudski postupak medijacija je fleksibilniji, brži i jeftiniji postupak.

Medijacija može biti primenjena u bilo kojoj fazi rešavanja nastalog spora u imovinskopravnim odnosima fizičkih i pravnih lica, trgovinskim, upravnim sporovima, u sporovima iz oblasti zaštite životne sredine, u potrošačkim sporovima, kao i svim drugim spornim odnosima, u kojima posredovanje odgovara prirodi spornih odnosa i može da pomogne njihovom razrešenju. Strane mogu da pristanu na medijaciju, kako pre pokretanja sudskog postupka, tako i nakon pokretanja postupka pred sudom, ali samo kada obe strane pristanu da spor pokušaju da reše mirnim putem, jer je postupak medijacije zasnovan na načelima dobrovoljnosti, poverljivosti i hitnosti.

 

TRADICIONALNI MEĐUNARODNI SEMINAR O MEDIJACIJI

Beogradska konferencija pravnika je u saradnji sa udruženjem ”Posrednici u rešavanju sporova”  organizovala prvi Međunarodni seminar o medijaciji povodom Evropskog dana pravde 2019. godine, od tada ovaj događaj koji spaja medijatore iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije zauzima jedno specijalno mesto u BEKOP programu.

Na seminarima su do sada učestvovali predstavnici institucija i stručnih udruženja medijatora iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Hrvatske. Predavači su bili Blažo Nedić, osnivač Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, Suzana Fugalj, predsednica Kluba mladih izmiritelja Hrvatske udruge za mirenje, Orleanka Nikodinović, predsednica Udruženja medijatora Bosne i Hercegovine, Nebojiša Đurić, medijator i sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu, Zoran Vučev, medijator i licencirani trener iz Severne Makedonije, Gorazd Đurovic, predsednik udruženja Posrednici u rešavanju sporova, Stipe Šola, predsednik Udruge medijatora Jugoistočne Evrope, Vesna Gojković, Zaštitnik građana GO Voždovac, Selimović Muharem, medijator i posrednik iz Bosne i Hercegovine, Jelena Stojković Sokolović, predsednik UO Udruženja ombudsmana Srbije, Srđan Šimac, predsednik Hrvatske udruge za mirenje i Mladen Vukmir, advokat i medijator.

MLADI U MEDIJACIJI

Beogradska konferencija pravnika je povodom osvajanja Specijalne nagrade na International Chamber of Commerce takmičenju u medijaciji nasih kolega sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizovala predavanje Mladi u medijaciji. Fokus predavanja je bio na ulozi koju mladi imaju u medijaciji, veštinama značajnim u medijaciji, praktičnim aspektima medijacije i prezentaciji postupka medijacije.

Ovim putem se zahvaljujemo Mileni Đorđević, profesoru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Blaži Nediću, advokatu i medijatoru i našim kolegama Nini Mitrović, Sari Cojić, Mili Pejić i Aleksi Stojanoviću na osvojenoj Specijalnoj nagradi i izuzetno uspešnom predavanju Mladi u medijaciji i prezentaciji postupka medijacije.