BEOGRADSKA KONFERENCIJA PRAVNIKA 2022

BEKOP program ulazi u svoju sedmu godinu kao najveća platforma koja okuplja mlade pravnike i studente prava.

Godišnja redovna konferencija na kojoj učestvuje preko 150 mladih pravnika i studenata prepoznata je od strane institucija i komora kao događaj od izuzetne važnosti za studente prava i pravnike. Tokom konferencije učesnici imaju jedinstvenu priliku da na jednom mestu čuju predsednike komora, udruženja i institucija kao i istaknute pravnike i predstavnike privrede.

Tokom konferencije svoje znanje i iskustva učesnicima su preneli Livija Pavićević, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, Ivana Ramić i Stojan Petrović, sudije Višeg suda u Beogradu, Sava Dedajić, član Izvršnog odbora Javnobeležničke komore Srbije, Momčilo Bulatović, predsednik Advokatske komore Beograda, Blažo Nedić, advokat i medijator, i mnogi drugi eminentni stručnjaci kao i da čuju predavanje dugogodišnjeg partnera Beogradske konferencije pravnika, Službenog glasnika, o njihovom Pravno-informacionom sistemu – http://www.pravno-informacioni-sistem.rs

Izuzetna nam je čast smo smo, posle dve godine održavanja konferencije na Zoom platformi tokom pandemije, bili u prilici da konferenciju ponovo organizujemo u domu Narodne skupštine Republike Srbije.

NOV 9551

Zbog duge i kvalitetne saradnje sa institucijama važnim za pravnu struku, sertifikati koje izdaje Beogradska konferencija pravnika su porepoznati i cenjeni tokom prijave za posao.

UZO 8325

Izuzetno smo ponosni na članove Beogradske konferencije pravnika koji svake godine daju sve od sebe da unaprede program konferencije i organizuju druge događaje po kojima je BEKOP poznat.

BEKOP 2022 – Panel o Ministarstvu pravde – Livija Pavićević, državni sekretar u Ministarstvu pravde

BEKOP 2022 – Panel o Pravosudnoj akademiji – Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije

BEKOP 2022 – Panel o sudstvu – Ivana Ramić i Stojan Petrović, sudije Višeg suda u Beograd

BEKOP 2022 – Panel o pravobranilaštvu – Aleksandra Lazarević, zamenik državnog pravobranioca

BEKOP 2022 – Panel o pravnicima u privredi – Miroslav Miletić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije

BEKOP 2022 – Panel o arbitraži – prof. dr Marko Jovanović, Sara Pendzer i Stefan Jovanović

BEKOP 2022 – Panel o tužilaštvu – Nikola Uskoković, zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu

BEKOP 2022 – Panel o medijaciji – Blažo Nedić, advokat i medijator

BEKOP 2022 – Panel o javnim beležnicima – Sava Dedajić, član Izvršnog odbora Javnobeležničke komore Srbije

BEKOP 2022 – Panel o izvršiteljima – Svetlana Mandić, javni izvršitelj

Svečano otvaranje Beogradske konferencije pravnika u domu Narodne skupštine Republike Srbije – Ivica Dačić, predsednik Narodne Skupštine, Momčilo Bulatović, predsednik Advokatske komore Beograda, Nenad Vujić, direktor Pravosudne Akademije

BEKOP 2022 – Predstavljanje Pravno-informacionog sistema Službenog glasnika