Zbog prirode pravne nauke i njenog odnosa sa pravnom delatnosti, većina studenata ostaje uskraćena za doživljaj prakse sve dok ne završi fakultet i ne krene da traži posao. Ova činjenica predstavlja veliki problem za studente ali i za poslodavce. Veliki problemi sa kojima se studenti takođe susreću su pre svega nedostatak prakse i iskustva zbog činjenice da pravno obrazovanje obiluje materijom koja je marginalna na planu pojave u praksi, kao i činjenicom da na fakultetu ne postoji nijedan konkretan predmet vezan za određene pravne profesije kao što je na primer advokatura, sudstvo ili tužilaštvo.Ovo dovodi do nepripremljenosti mladih pripravnika kada je reč o praktičnim efektima instituta i propisa značajnih za pojedine pravno regulisane oblasti. Svesni toga, cilj projekta „Simulacija suđenja“ je da poveže poznavanje teorije sa njenim praktičnim delom, kako bi ono bilo što funkcionalnije upotrebljeno, budući da zapravo najveći broj diplomiranih pravnika se aktivno bavi praksom po završetku studija. Podaci Republičkog zavoda za statistiku iz 2012. godine prikazuju da je broj nezaposlenih pravnika u Srbiji iznosi 13.381  diplomiranih pravnika, dok se svake godine novih 1500 brucoša upiše samo na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Mentori su vrhunski stručnjaci

Mentori su vrhunski stručnjaci

„Tokom celog perioda studiranja studenti retko kad imaju priliku da vide sudnicu i ”živo suđenje”, pa je upravo simulacija suđenja u pravoj sudnici jedan od načina da im se da afinitet da izguraju fakultet do kraja“, istakla je Maja Atanasković, član Upravnog odbora Advokatske kompre Beograda.

Temeljne pripreme i obuke

Temeljne pripreme i obuke

Simulacije suđenja su održane u Višem sudu u Beogradu –Posebno odeljenje (Specijalni sud) i Palati pravde i njima je prisustvovalo preko 100 učesnika od kojih je njih 40 direktno učestvovalo kao odbrana, veće, tužilaštvo, svedoci, veštaci i okrivljeni.

Prijave su otvorene za sve

Prijave su otvorene za sve

Tim odbrane je pripremila i predvodila gđa. Nataša Jovičić. Tužioce je pripremila zamenica Javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva, gđa. Jasmina Paunović. Većem je predsedavala adv. Maja Atansković, član Upravnpg odbora Advokatske komore Beograda.