Beogradska konferencija pravnika

 

BEKOP

 

 

 

 

 

EVALUACIJA PROGRAMA OD STRANE UČESNIKA

 

 

Услед све већег значаја интелектуалне својине као и потребе да се она заштити, ствара се растућа потреба за едукацијом студената права и младих правника у овој сфери права. Тренутно се на основним студијама Правног факултета Универзитета у Београду право интелектуалне својине изучава само у оквиру једног предмета, ситуација је често и лошија на другим факултетима. Ово доводи до ситуације да поједини правни институти и прописи значајни за одређене правно регулисане области остају неразјашњени студентима и младим правницима.

Узимајући у обзир да је у претходних 10 година дошло до великог напретка у погледу заштите интелектуалне својине као и на значајне промене које је појава дигиталних технологија унела у свет интелектуалне својине младим правницима и студентима права је потребна додатна едукација ради стицања и практичних компетенција за бављење овом облашћу. Ово је посебно тачно имајући у виду који утицај интелектуална својина има на БДП Републике Србије као и утицај који ће потенцијално имати.

back to top