Zašto smatramo da je pravo intelektualne svojine važno?

Usled sve većeg značaja intelektualne svojine kao i potrebe da se ona zaštiti, stvara se rastuća potreba za edukacijom studenata prava i mladih pravnika u ovoj sferi prava. Trenutno se na osnovnim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu pravo intelektualne svojine izučava samo u okviru jednog predmeta, situacija je često i lošija na drugim fakultetima. Ovo dovodi do situacije da pojedini pravni instituti i propisi značajni za određene pravno regulisane oblasti ostaju nerazjašnjeni studentima i mladim pravnicima.

Uzimajući u obzir da je u prethodnih 10 godina došlo do velikog napretka u pogledu zaštite intelektualne svojine kao i na značajne promene koje je pojava digitalnih tehnologija unela u svet intelektualne svojine mladim pravnicima i studentima prava je potrebna dodatna edukacija radi sticanja i praktičnih kompetencija za bavljenje ovom oblašću. Ovo je posebno tačno imajući u vidu koji uticaj intelektualna svojina ima na BDP Republike Srbije kao i uticaj koji će potencijalno imati.

BEOGRADSKA KONFERENCIJA PRAVNIKA I PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Pravom intelektualne svojine Beogradska konferencija pravnika počinje da se bavi 2018. godine na inicijativu potpredsednice organizacije, Nevene Jovanović.

Ideju promocije prava intelektualne svojine razrađujemo i inkorporiramo u godišnji program. Ovu ideju prezentujemo direktoru i predstavnicima Zavoda za intelektualnu svojinu koji nam izlaze u susret i sa kojima započinjemo organizaciju konferencija o intelektualnoj svojini. Pored Zavoda za intelektualnu svojinu pstvarujemo saradnju sa eminentnim stručnjacima poput profesora Slobodana Markovića, gospodina Miroslava Miletića, savetnika predsednika Privredne komore Srbije, advokatskim kancelarijama i predstavnicima privrede koji su prošli kroz proces registracije patenta.

Kada smo prvi put objavili konferenciju nismo znali da li će svih 50 mesta biti popunjeno, do tada nismo videli da se konferencije iz ove oblasti organizuju a i one koje su se organizovale su imale kotizacije od preko 20.000 rsd. Tokom prvog dana promocije konferencije popunili smo 120 mesta i uz dobru volju Zavoda za intelektualnu svojinu i drugih predavača sutradan organizovali još jednu konferenciju. Ponosni smo što od tada često viđamo konferencije koje su cenovno mnogo pristupačnije i koje imaju važnu ulogu u promociji ove grane prava. Pravo intelektualne svojine ima važnu ulogu u celokupnom BEKOP programu i to je tema kojom ćemo nastaviti da se aktivno i ozbiljno bavimo.

SLIKE SA KONFERENCIJA