BEOGRADSKA KONFERENCIJA PRAVNIKA 2020

U 2020. godini Beogradska konferencija pravnika je bila primorana da sve svoje aktivnosti preseli online.

Ova tranzicija, iako je prekinula princip da sve događaje odrđavamo u institucijama u kojim će budući pravnici potražiti zaposlenje, možda je otišla i korak dalje i na vrlo jasan način prikazala da je budućnost velikog broja pravničkih profesija upravo online.

Tokom konferencije svoje znanje i iskustva učesnicima su preneli Miroslav Miletić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije, Aleksandra Popović, predsednik Udruženja korporativnih pravnika Srbije, Đorđe Sibinović, javni beležnik, Maja Prelić Simović, zamenik direktora Pravosudne akademije, Blažo Nedić, osnivač Nacionalnog udruženja medijatora Srbije i mnogi drugi eminentni stručnjaci kao i da čuju predavanje dugogodišnjeg partnera Beogradske konferencije pravnika, Službenog glasnika, o njihovom Pravno-informacionom sistemu – http://www.pravno-informacioni-sistem.rs

Iako smo bili primorani da BEKOP 2020 održimo online, želimo da Vam dočaramo delić atmosfere sa ranijih konferencijama, u formatu kojem ćemo se nadamo se vratiti 2021. godine.

DSC 0275

Zbog duge i kvalitetne saradnje sa institucijama važnim za pravnu struku, sertifikati koje izdaje Beogradska konferencija pravnika su porepoznati i cenjeni tokom prijave za posao.

DSC 0744

Izuzetno smo ponosni na činjenicu da sve događaje organizujemo na mestima važnim za pravnu profesiju i mestima gde će budući pravnici potražiti svoje zaposlenje.

BEKOP 2020 – PANEL O ADVOKATURI – JOVANA TURKOVIĆ I DRAGOSLAV LJUBČANOVIĆ

BEKOP 2020 – PANEL O PRAVOBRANILAŠTVU – ALEKSANDRA LAZAREVIĆ I IGOR MITROVIĆ

BEKOP 2020 – PANEL O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI – MAJA PRELIĆ SIMOVIĆ

BEKOP 2020 – PANEL O SUDSTVU – TATJANA SRETENOVIĆ I SVETLANA KATIĆ

BEKOP 2020 – PANEL O TUŽILAŠTVU – JASMINA PAUNOVIĆ

BEKOP 2020 – PRAVNICI U PRIVREDI – POPOVIĆ ALEKSANDRA, BOJANA LJUBIŠIĆ I VLADAN DRAŠKOVIĆ

BEKOP 2020 – PANEL O JAVNIM BELEŽNICIMA – ĐORĐE SIBINOVIĆ

BEKOP 2020 – PANEL O ARBITRAŽI – NINA JANKOVIĆ

BEKOP 2020 – Panel o MEDIJACIJI – BLAŽO NEDIĆ

BEKOP 2020 – PANEL O IZVRŠITELJSTVU – SVETLANA MANIĆ

BEKOP 2020 – PANEL O BUDUĆNOSTI PRAVNE PROFESIJE – MIROSLAV MILETIĆ