Unapređenje edukacije studenata prava i mladih pravnika

02.28.2021

Zamislite da ste završili pravni fakultet, pred vama je veliki izbor karijera koje kao pravnik možete da započnete, možete da postanete advokat (da se bavite privredom, porezima, međunarodnim pravom, krivicom, parnicom), možete da postanete sudija, tužilac, javni beležnik, medijator, izvršitelj, arbitar, možete da krenete da radite u jednoj od brojnih oblasti koje zahtevaju znanje prava u javnoj upravi, u privredi, možete da postanete konsultant i da radite za međunarodne donatore ili domaće konsultantske kompanije. Čini vam se da je izbor pred vama neograničen.

Tokom studiranje ste čuli dosta informacija o svakoj od ovih profesija od prijatelja, kolega, poznanika koji se bave jednom od ovih delatnosti, čuli ste da je posao javnog beležnika “gospodski“ jer čitav dan samo lupaju pečate, da krivica nije za žene, da se jako teško postaje sudija i da je to mukotrpan put, da medijacija nikada neće zaživeti u Srbiji, da izvršitelje ljudi mrze, da u javnoj upravi moraš da imaš vezu da bi se zaposlio,  da ukoliko radiš kao međunarodni konsultant radiš protiv interesa države. Čuo si da advokati zarađuju dosta para, javni beležnici i pravnici u upravi ništa ne rade, konsultanti idu na ručkove i žurke po ambasadama, arbitri imaju najbolje mesto na fudbalskim utakmicama.

Od toga koliko su vam privlačne dobijene informacije, od toga koliko cenite onoga koji vam ih je preneo kao i svojih ličnih preferenci odlučili ste da suzite izbor. Odlučili ste se za sudstvo, javnobeležništvo ili medijaciju. Razmišljajući shvatate da iako ste sužavanjem izbora zatvorili dosta pitanja o karijeri, skoro isto toliko, ako ne i više ste otvorili. Za šta vam je potreban pravosudni ispit? Definitivno za sudstvo, ali kojim putem da krenem da razvijam svoju karijeru, u zavisnosti od toga sa kim se konsultujete odgovor može biti preko Pravosudne akademije ili direktno preko rada u sudu. Da li se u sudu volontira? Došli ste do informacije da se u nekim sudovima na nekim pozicijama volontira, da se negde za rad prima 16.000, negde 20.000 RSD. Kako mogu da se prebacim iz suda u sud, ukoliko budem radio praksu u sudu koliko skuplje moram da platim advokatki ispit i šta da radim ukoliko želim da promenim profesiju? Čuli ste da su mesta u javnombeležništvu retka jer je broj notara ograničen ili da bi ukoliko želite da se bavite medijacijom trebalo da imate još jedan posao.

Trenutno odgovore na sva ova pitanja diplomirani pravnici moraju da traže sami, u većini slučajeva na dosta različitih adresa. Kvalitetne odvovore na ova pitanja nije lako naći a ovi odgovori predstavljaju osnov za donošenje  informisane odluke o pravcu razvoja svake pravničke karijere.

Bilo kao diplomirani pravnik ili kao student završnih godina pravnog fakulteta ovo je svakako proces kroz koji morate da prođete. Na državnim pravnim fakultetima ne postoje kancelarije Centra za razvoj karijere kao što je to slučaj na Fakultetu organizacionih nauka ili Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za vreme dok studenti državnih fakulteta u većini slučajeva moraju sami da traže odgovore na pitanja u kom smeru i kako razviti karijeru najveći benefit koji prodaju privatni fakulteti su direktno spajanje sa praksom tokom studija i zaposlenje po završetku studija.

Naravno da većina poslodavaca ne gleda isto na diplomu privatnog i na diplomu državnog fakulteta ali ukoliko ste prosečan student državnog fakulteta u Srbiji, produžili ste studije za najmanje godinu dana, finansijski ste zavisni od roditelja, mogućnost zaposlelja na nacionalnom nivou ocenjujete veoma loše  niste završili dodatne kurseve i obuke značaj dobijene diplome se znatno umanjuje.

Upravo je zato važno da se već na završnim godinama studentima državnih pravnih fakulteta omoguće usluge karijernog vođenja. Sistema koji bi im na jednom mestu pružio kvalitetne informacije o svim pravnim profesijama, pružio im “meke veštine“ važne za obavljanje odabranih profesija, pružio im obuke o pisanju CV-ja i procesu intervjua za posao, obaveštavao ih o potencijalnim praksama, mestima za volontiranje i poslovima kao i putem radionica pripremio da mogu da se bez dodatne edukacije njima bave.

 

Ceo tekst pročitajte ovde:

Unapređenje edukacije studenata prava i mladih pravnika

 

Povezane teme

Pandemijska (ne)primena načela savesnosti i poštenja

Pandemijska (ne)primena načela savesnosti i poštenja

Nelegitimni imovinsko-pravni disbalans dovodi nas do opravdanog nezadovoljstva i mogućnosti nastanka i implementacije negativnih promena u društvenim odnosima. Zbog toga je, kako bi se obezbedila pravna sigurnost kao oličenje vladavine prava, neophodno da postoji intervencija prava.

Uloga prava u zaštiti životne sredine

Uloga prava u zaštiti životne sredine

Shvativši da je priroda preduslov za postojanje ljudskog društva, i videvši da je društvo već razvilo potencijal kojim narušava svoje prirodno okruženje, nametnuo se značaj životne sredine kao globalni izazov modernog društva.

Ljudska prava – slučaj dr Lens

Ljudska prava – slučaj dr Lens

Postoji više dokumenata o zaštiti garantovanih ljudskih prava, ali svakako najpoznatija je Deklaracija o ljudskim pravima doneta 1948. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Primer poštovanja garantovanih prava koji će dugo pamtiti evropsko, ali I srpsko sudstvo svakako je slučaj dr Lensa.