Ljudska prava – slučaj dr Lens

Ljudska prava – slučaj dr Lens

Svima tako poznata, važna – ljudska prava. Pravo na život, na dostojanstvo, na slobodu, na mišljenje… Postoji više dokumenata o zaštiti garantovanih ljudskih prava, ali svakako najpoznatija je Deklaracija o ljudskim pravima doneta 1948. godine na...