Poštovane kolege i koleginice,

Imamo izuzetno zadovoljstvo da vas obavestimo o uspešnoj realizaciji projekta ”Unapređenje pravosuđa u Srbiji” finansiranog od strane USAID Projekat vladavine prava.

Projekat je započet kako bi pomogao poboljšanju položaja sudijskih pomoćnika u sudovima sa predlogom detaljnog i održivog puta razvoja karijere koji će im omogućiti da preuzmu veću odgovornost u radu, prepoznatljivost i značaj u sistemu. Projektni tim je predvodila dr Vanja Bajović, eksperti na projektu su bile Ana Knežević Bojović i Jelena Kostić, projektni koordinator je bio Nikola Maksimović dok je finansijski direktor bila Marija Veličković.

Projekat je svoje nalaze bazirao na uvidima stečenim kroz anketu i direktne intervjue sa 64 sudije i došao do sveobuhvatne slike trenutne pozicije sudijskih pomoćnika, predložio modalitete za unapređenje njihovog položaja kroz uvođenje jasnog sistema karijernog napredovanja, posebnih obuka i evaluacija rada, te identifikovao zakonske i administrativne procedure koje treba izmeniti radi efikasnijeg funkcionisanja pravosuđa, uz predlog izmena seta pravosudnih zakona u cilju unapređenja položaja sudijskih pomoćnika.

Finalni rezultat projekta ”Analiza polozaja sudijskih pomocnika u Republici Srbiji sa preporukama za njegovo unapredjenje” na srpskom i engleskom jeziku možete pročitati i skinuti sa sledećih linkova:

BEKOP – Analiza polozaja sudijskih pomocnika u Republici Srbiji sa preporukama za njegovo unapredjenje

BEKOP – Analysis of Position of Judicial Assistants in the Republic of Serbia with recommendations for improvements

Iskorističemo ovu priliku da se ispred Beogradske konferenciji pravnika zahvalimo projektnom timu kao i partnerima iz USAID Projekat vladavine prava (www.rolps.org) koji su nam bili velika podrška i omogućili da se projekat uspešno realizuje.