Rezultati projekta “Unapređenje pravosuđa u Srbiji“

06.29.2019

Poštovane kolege i koleginice,

Imamo izuzetno zadovoljstvo da vas obavestimo o uspešnoj realizaciji projekta ”Unapređenje pravosuđa u Srbiji” finansiranog od strane USAID Projekat vladavine prava.

Projekat je započet kako bi pomogao poboljšanju položaja sudijskih pomoćnika u sudovima sa predlogom detaljnog i održivog puta razvoja karijere koji će im omogućiti da preuzmu veću odgovornost u radu, prepoznatljivost i značaj u sistemu. Projektni tim je predvodila dr Vanja Bajović, eksperti na projektu su bile Ana Knežević Bojović i Jelena Kostić, projektni koordinator je bio Nikola Maksimović dok je finansijski direktor bila Marija Veličković.

Projekat je svoje nalaze bazirao na uvidima stečenim kroz anketu i direktne intervjue sa 64 sudije i došao do sveobuhvatne slike trenutne pozicije sudijskih pomoćnika, predložio modalitete za unapređenje njihovog položaja kroz uvođenje jasnog sistema karijernog napredovanja, posebnih obuka i evaluacija rada, te identifikovao zakonske i administrativne procedure koje treba izmeniti radi efikasnijeg funkcionisanja pravosuđa, uz predlog izmena seta pravosudnih zakona u cilju unapređenja položaja sudijskih pomoćnika.

Finalni rezultat projekta ”Analiza polozaja sudijskih pomocnika u Republici Srbiji sa preporukama za njegovo unapredjenje” na srpskom i engleskom jeziku možete pročitati i skinuti sa sledećih linkova:

BEKOP – Analiza polozaja sudijskih pomocnika u Republici Srbiji sa preporukama za njegovo unapredjenje

BEKOP – Analysis of Position of Judicial Assistants in the Republic of Serbia with recommendations for improvements

Iskorističemo ovu priliku da se ispred Beogradske konferenciji pravnika zahvalimo projektnom timu kao i partnerima iz USAID Projekat vladavine prava (www.rolps.org) koji su nam bili velika podrška i omogućili da se projekat uspešno realizuje.

Povezane teme

Pandemijska (ne)primena načela savesnosti i poštenja

Pandemijska (ne)primena načela savesnosti i poštenja

Nelegitimni imovinsko-pravni disbalans dovodi nas do opravdanog nezadovoljstva i mogućnosti nastanka i implementacije negativnih promena u društvenim odnosima. Zbog toga je, kako bi se obezbedila pravna sigurnost kao oličenje vladavine prava, neophodno da postoji intervencija prava.

Uloga prava u zaštiti životne sredine

Uloga prava u zaštiti životne sredine

Shvativši da je priroda preduslov za postojanje ljudskog društva, i videvši da je društvo već razvilo potencijal kojim narušava svoje prirodno okruženje, nametnuo se značaj životne sredine kao globalni izazov modernog društva.

Unapređenje edukacije studenata prava i mladih pravnika

Unapređenje edukacije studenata prava i mladih pravnika

Zamislite da ste završili pravni fakultet, pred vama je veliki izbor karijera koje kao pravnik možete da započnete, možete da postanete advokat (da se bavite privredom, porezima, međunarodnim pravom, krivicom, parnicom), možete da postanete sudija, tužilac, javni...