INTERVJU ŠĆEPAN PRAŠČEVIĆ

INTERVJU ŠĆEPAN PRAŠČEVIĆ

SRBIJI SU POTREBNI KVALITETNI KADROVI U PRAVOSUĐU I SMATRAM DA TU BEKOP MOŽE DOSTA DA DOPRINESE BELGRADE LEGAL HACKERS Šćepan Praščević, rođen je 21. marta 1991. godine u Beogradu gde je završio Osnovnu školu i Petu beogradsku gimnaziju – društveni smer....