Ljudska prava – slučaj dr Lens

Ljudska prava – slučaj dr Lens

Svima tako poznata, važna – ljudska prava. Pravo na život, na dostojanstvo, na slobodu, na mišljenje… Postoji više dokumenata o zaštiti garantovanih ljudskih prava, ali svakako najpoznatija je Deklaracija o ljudskim pravima doneta 1948. godine na...
INTERVJU ŠĆEPAN PRAŠČEVIĆ

INTERVJU ŠĆEPAN PRAŠČEVIĆ

SRBIJI SU POTREBNI KVALITETNI KADROVI U PRAVOSUĐU I SMATRAM DA TU BEKOP MOŽE DOSTA DA DOPRINESE BELGRADE LEGAL HACKERS Šćepan Praščević, rođen je 21. marta 1991. godine u Beogradu gde je završio Osnovnu školu i Petu beogradsku gimnaziju – društveni smer....