Uspešno realizovana simulacija suđenja

Poštovane kolege i koleginice,

Imamo veliko zadovoljstvo da vas obavestimo o uspešno realizovanoj simulaciji suđenja u krivičnom postupku pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu.

Zahvaljujemo se na saradnji i podršci Višeg suda i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i pokrovitelju simulacije Advokatskoj komori Beograda. Takođe se zahvaljujemo svim učesnicima koji su za svoj trud i aktivnost dobili sertifikat Beogradske konferencije pravnika.

back to top